Dag van de Solidariteit vzw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dag van de Solidariteit vzw, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dag van de Solidariteit vzw verstrekt. Dag van de Solidariteit vzw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

Waarom Dag van de Solidariteit vzw deze gegevens nodig heeft

Dag van de Solidariteit vzw verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Dag van de Solidariteit vzw uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, zoals de bestelling van lunchpakketten of ontbijtboxen, de deelname aan onze vrijetijdsmarkt en fietsenverkoop.

Hoe lang Dag van de Solidariteit vzw uw gegevens bewaart

Dag van de Solidariteit vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Dag van de Solidariteit vzw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gosquared

Op de website van Dag van de Solidariteit vzw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dag van de Solidariteit vzw gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dagvandesolidariteit.be. Dag van de Solidariteit vzw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Dag van de Solidariteit vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dag van de Solidariteit vzw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dag van de Solidariteit vzw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dag van de Solidariteit vzw op via info@dagvandesolidariteit.be. www.dagvandesoliriteit.be is een website van Dag van de Solidariteit vzw.

Dag van de Solidariteit vzw is als volgt te bereiken:
Adres: Heirbaan 30, 2370 Arendonk Telefoon: 0479 20 89 19 E-mailadres: info@dagvandesolidariteit.be